Fransastic is a trademark of the Art Guide Club

All rights reserved © 2023

copyrightdisclaimer-nl.htmldisclaimer-nl.htmlshapeimage_1_link_0
privacy policydisclaimer-nl.htmldisclaimer-nl.htmlshapeimage_2_link_0
legaldisclaimer-nl.htmldisclaimer-nl.htmlshapeimage_3_link_0
disclaimerdisclaimer-nl.htmldisclaimer-nl.htmlshapeimage_4_link_0

Joining the Art Guide Club, supporting our activities and therefor receiving an Art Guide of your choice is very easy.To join the Art Guide Club you must select an Art Guide from the current collection of Art Guides ( Antwerp, Worldwide, Amsterdam, Artists # 01

or Artists # 02 ) - click HERE.


In the overview of the Art Guide Collec-tion you have 3 parts about the process:


Information > for all details about ordering the selected Art Guide.


Preview > to get an impression of the selected Art Guide


Order > by sending an email you order the selected Art Guide (*) an become a member of the Art Guide Club.


Having selected an Art Guide you will receive within 24 hours a confirmation from us with all further details.


Membership :


12 months : 37,50 euro | 40,50 usd

including worldwide shipment


General conditions apply


  1. *Note :


If you want to receive different editions or more than 1 copy then please let us know in the order mail.


If you have any further questions please don’t hesitate to contact us.

Lid worden van the Art Guide Club,

daarmee onze activiteiten ondersteuen en daarvoor een Kunstgids ontvangen

is erg makkelijk.


Om lid te worden van the Art Guide Club dien je een Kunstgids uit de huidige collectie Kunstgidsen ( Antwerp, World-wide, Amsterdam, Artists # 01 of Artists # 02 ) selecteer - klik HIER.


In het overzicht van de Art Guide Collec-tion heb je een 3-tal onderdelen :


Information > voor alle details over het bestellen van de geslecteerde Kunstgids


Preview > om een impressie te krijgen van de geselcteerde Kunstgids


Order > door het zenden van een email bestel je de Kunstgids van je keuze (*) en wordt je lid van the Art Guide Club.


Na het selecteren van deKunstgids ontvang je binnen 24 uur een bevestiging van ons.


Lidmaatschap :


12 maanden : 37,50 euro | 40,50 usd

inclusief wereldwijde verzending


Algemene voorwaarden van toepassing


  1. *Let op :


Als je verschillende of meerdere edities van de Kunstgids wilt ontvangen ver-meld het dan graag in de mail.


Mocht je nog verdere vargen hebben neem dan graag contact met ons op.

art guide artists 2024pub_artguide_art24_impression.htmlpub_artguide_art24_impression.htmlshapeimage_7_link_0
informationshapeimage_8_link_0
artists 02 order_impression_artist02.htmlorder_impression_artist02.htmlshapeimage_9_link_0
amsterdamorder_impression_adam.htmlorder_impression_adam.htmlshapeimage_10_link_0
worldwideorder_impression_world.htmlorder_impression_world.htmlshapeimage_11_link_0
artists 01order_impression_artist01.htmlorder_impression_artist01.htmlshapeimage_12_link_0
antwerporder_impression_antwerp.htmlorder_impression_antwerp.htmlshapeimage_13_link_0
collectionorder_collection.htmlorder_collection.htmlshapeimage_14_link_0
membershiporder_membership.htmlorder_membership.htmlshapeimage_15_link_0
contactfollow+contact.htmlfollow+contact.htmlshapeimage_18_link_0
aboutabout_information.htmlabout_information.htmlshapeimage_19_link_0
homehome.htmlhome.htmlshapeimage_20_link_0
publicationspub_information.htmlpub_information.htmlshapeimage_21_link_0
membershiporder_collection.htmlorder_collection.htmlshapeimage_22_link_0
youtubehttps://www.youtube.com/@artguideclubfoundation3048https://www.youtube.com/@artguideclubfoundation3048shapeimage_23_link_0