Fransastic is a trademark of studiofrans

All rights reserved © 2022

copyrightdisclaimer-nl.htmldisclaimer-nl.htmlshapeimage_2_link_0
privacy policydisclaimer-nl.htmldisclaimer-nl.htmlshapeimage_3_link_0
legaldisclaimer-nl.htmldisclaimer-nl.htmlshapeimage_4_link_0
disclaimerdisclaimer-nl.htmldisclaimer-nl.htmlshapeimage_5_link_0
informationpub_information.htmlpub_information.htmlshapeimage_7_link_0
art guide 2022pub_artguide22_artists.htmlshapeimage_9_link_0
impressionpub_artguide22_worldwide_impression.htmlpub_artguide22_worldwide_impression.htmlshapeimage_10_link_0
artists globalpub_artguide22_artists.htmlpub_artguide22_artists.htmlshapeimage_11_link_0
impressionpub_artguide22_artists_impression.htmlpub_artguide22_artists_impression.htmlshapeimage_12_link_0
worldwidepub_artguide22_worldwide.htmlpub_artguide22_worldwide.htmlshapeimage_13_link_0
2009 - 2022pub_artguide_09-22.htmlpub_artguide_09-22.htmlshapeimage_14_link_0
2005 - 2008pub_artguide_05-08.htmlpub_artguide_05-08.htmlshapeimage_15_link_0
masters editionpub_artguide22_masters.htmlpub_artguide22_masters.htmlshapeimage_16_link_0
impressionpub_artguide22_masters_impression.htmlpub_artguide22_masters_impression.htmlshapeimage_17_link_0
contactfollow+contact.htmlfollow+contact.htmlshapeimage_18_link_0
aboutabout.htmlabout.htmlshapeimage_19_link_0
webshopwebshop_collection.htmlwebshop_collection.htmlshapeimage_20_link_0

In the spring of 2022 - as part of the launch of the YouTube channel the Art Guide Club, we will publish the first international edition of the Art Guide with the Global Artists followed by the Worldwide edition and the special Masters edition with works of art from the Rijksstudio collection of the Rijks-museum in Amsterdam, the Netherlands.


The Art Guide is an annual publication which we have been composing since 2005 with the  first edition of the Art Guide Amsterdam, the Netherlands.


With this publication we have developed an unique product with which the art world in the Netherlands and the rest of the world has an opportunity to present themselves in a special way.


The publications will be available at all partipants, the worldwide bookstores, museums and gift shops, various web-sites and our own webshop / relations.For further information about the Art Guide pubications please contact us.

In het voorjaar van 2022 publiceren wij - als onderdeel van de lancering van het YouTube kanaal the Art Guide Club, de eerste internationale publicatie van de Kunstgids - Internationaal gevolgd door de Kunstgids Wereldwijd en een speciale editie van de Kunstgids Masters editie op basis van de Rijksstudio collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam, Nederland.


De Kunstgids is een jaarlijkse publicatie welke wij samenstellen sinds de eerste publicatie van de Kunstgids Amsterdam, nederland in 2005.


Met de publicatie hebben wij een uniek product gerealiseerd waarmee de kunst-wereld in Nederland en de rest van de wereld de mogelijkheid bieden om zich-zelf op een speciale wijze te presenteren


De publicaties zijn verkrijgbaar bij alle deelnemers, de werldwijde boekenwin-kels, museum en cadeauwinkels, ver-schillende websites en onze eigen webshop / relaties. 


Voor verdere informatie over de Kunstgids publicaties neem contact op.

homehome.htmlhome.htmlshapeimage_22_link_0
publicationspub_information.htmlpub_information.htmlshapeimage_23_link_0
you tubeyoutube.htmlyoutube.htmlshapeimage_24_link_0
the art guide clubtagc_information.htmltagc_information.htmlshapeimage_25_link_0