Fransastic is a trademark of the Art Guide Club

All rights reserved © 2022

copyrightdisclaimer-nl.htmldisclaimer-nl.htmlshapeimage_2_link_0
privacy policydisclaimer-nl.htmldisclaimer-nl.htmlshapeimage_3_link_0
legaldisclaimer-nl.htmldisclaimer-nl.htmlshapeimage_4_link_0
disclaimerdisclaimer-nl.htmldisclaimer-nl.htmlshapeimage_5_link_0

In the spring of 2022 - as part of the launch of the YouTube channel and the Art Guide Club, we will publish the first

international Art Guide - the Worldwide Edition followed by an international edition of the Art Guide Artists.
The Art Guide is an annual publication which we have been composing since 2005 with the  first edition of the Art Guide Amsterdam, the Netherlands.


With this publication we have developed an unique product with which the art world in the Netherlands and the rest of the world has an opportunity to present themselves in a special way.


For further information about the Art Guide publications please contact us.

In het voorjaar van 2022 publiceren wij - als onderdeel van de lancering van het YouTube kanaal en the Art Guide Club, de eerste internationale editie van de Kunstgids in de vorm van de Kunstgids Wereldwijde editie gevolgd door een internationale editie van de Kunstgids Kunstenaars.


De Kunstgids is een jaarlijkse publicatie welke wij samenstellen sinds de eerste publicatie van de Kunstgids Amsterdam, Nederland in 2005.


Met de publicatie hebben wij een uniek product gerealiseerd waarmee de kunst-wereld in Nederland en de rest van de wereld de mogelijkheid bieden om zich-zelf op een speciale wijze te presenteren


Voor verdere informatie over de Kunstgids publicaties neem contact op.

informationpub_information.htmlpub_information.htmlshapeimage_8_link_0
contactfollow+contact.htmlfollow+contact.htmlshapeimage_9_link_0
aboutabout.htmlabout.htmlshapeimage_10_link_0
homehome.htmlhome.htmlshapeimage_11_link_0
publicationspub_information.htmlpub_information.htmlshapeimage_12_link_0
youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCN9QHolOqwzJvN3slTnNdAQhttps://www.youtube.com/channel/UCN9QHolOqwzJvN3slTnNdAQshapeimage_13_link_0
the art guide clubtagc_membership.htmltagc_membership.htmlshapeimage_14_link_0
art guide collectionshapeimage_15_link_0
2009 - 2023pub_artguide_09-23.htmlpub_artguide_09-23.htmlshapeimage_16_link_0
2005 - 2008pub_artguide_05-08.htmlpub_artguide_05-08.htmlshapeimage_17_link_0
artists 02 pub_artist02.htmlpub_artist02.htmlshapeimage_18_link_0
amsterdampub_ams.htmlpub_ams.htmlshapeimage_19_link_0
worldwidepub_world.htmlpub_world.htmlshapeimage_20_link_0
artists 01pub_artist01.htmlpub_artist01.htmlshapeimage_21_link_0